ĀTRUMS
TAISNĪGUMS
EFEKTĪVITĀTE

ŠĶĪRĒJTIESAS PROCESA BŪTĪBA

Šķīrējtiesas process piedāvā ātrāku, ērtāku un efektīvāku alternatīvu strīdu izskatīšanai valsts tiesu iestādēs, kurā privātpersonas iesaistās pēc savas brīvas gribas un abpusējas strīdā iesaistīto pušu  piekrišanas un kur tiek ievērota pilnīga konfidencialitāte.

ŠĶĪRĒJTIESAS PROCESA PRIEKŠROCĪBAS

ĀTRS PROCESS, jo lietas izskatīšanas termiņi šķīrējtiesā ir īsi, stingri reglamentēti un nav pārceļami. ĒRTA pieeja, jo ir iespējami dažādi procesa veidi un elastīgi risinājumi patiesības pilnīgākai noskaidrošanai. EFEKTĪVS RISINĀJUMS, jo šķīrējtiesas nolēmumi nav pārsūdzami un stājas spēkā nekavējoši.